Sản Phẩm
Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 6/A10
Kích Thước: 301x407; 307x407; 401x411; 603x700
Bắp Nguyên
young corn.jpg detail- young corn.jpg


Bắp Cắt Khúc
baby corn cut.jpg detail- baby corn cut.jpg


Nấm Mỡ Cắt Miếng Nguyên
sliced mushroom.jpg detail- sliced mushroom.jpg


Nấm Mỡ Cắt Miếng Nhỏ
pieces stem mushroom.jpg detail- pieces stem mushroom.jpg


Chôm Chôm Nhân Dứa
RAMBUTAN AND PINEAPPLE IN SYRUP.jpg detail-RAMBUTAN AND PINEAPPLE IN SYRUP.jpg


Chôm Chôm Nước Đường
RAMBUTAN IN SYRUP.jpg detail-RAMBUTAN IN SYRUP.jpg


Khóm Cắt Miếng Nhỏ
PINEAPPLE PIECE AND STEM.jpg detail- PINEAPPLE PIECE AND STEM.jpg


Khóm Khoanh
PINEAPPLE SLICE.jpg detail- PINEAPPLE SLICE.jpg


Khóm Rẻ Quạt (Chunk)
CHUNK.jpg detail- CHUNK.jpg


1234

Bản quyền © 2008 Fukuei Food LTD. Giữ toàn quyền.
Powered : Đại Quốc Software Solution